Taideterapia

                                              Ratkaisukeskeinen taideterapiaohjaus

Ratkaisukeskeinen taideterapia yhdistää ratkaisukeskeiset menetelmät ja luovan ilmaisun.

Ratkaisukeskeisessä taideterapiaohjauksessa käsitellään asiakaslähtöisesti niin vahvuuksia, voimavaroja, tulevaisuuden haaveita kuin myös elämän mukanaan tuomia kasvukohtia, muutoksia ja haasteita. Luovan kuvallisen ilmaisun lisäksi integroin työskentelyyn kehollisia luovan liikkeen harjoitteita, läsnäoloharjoitteita ja terapeuttista kirjoittamista (asiakkaan toiveiden / tarpeiden mukaan). Taideterapiaohjaus tapahtuukin aina asiakaslähtöisessä vuorovaikutuksessa.

Taideterapia sopii hyvin tukemaan jaksamista elämän muutoskohdissa, kehittää itsetuntemusta ja antaa uusia näkökulmia asioiden tarkasteluun. Sitä voidaan hyödyntää myös tilanteessa, jossa henkilöllä on vaikeuksia omien tunteiden sanoittamisessa tai muutoin hankaluuksia ilmaista itseään. Ohjaukseen tulevalta ei edellytetä aiempaa kokemusta esimerkiksi maalaamisesta, vaan se sopii kaikille.

Olen valmistunut v. 2023 ratkaisukeskeisen taideterapian ohjaajaksi. Koulutukseen on sisältynyt 70 h asiakastyöskentelyä, jonka olen suorittanut Hyvinvointistudio Kehotuksessa työhyvinvointi toimintana. Teen yksilöohjauksia (myös etänä), tyhy-ohjauksia ja ryhmäohjauksia. Tällä hetkellä syvennän opintojani taideterapeutiksi.

Ota rohkeasti yhteyttä s-postilla ja kysy tarkempaa tietoa!

Instagramtili: luova_suunta

Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita